ခ်စ္စရာ့ဌာေန

ခ်စ္စရာ့ဌာေန

၀မ္းစာအတြက္ လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ပုံ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မနက္ျဖန္မ်ားနဲ႕ ကယာန္းလူငယ္မ်ား

ရိုးသားလွတဲ့ ခ်စ္စရာ့ ကယာန္းလွပ်ိဳျဖဴမ်ား

ဖခင္တစ္ေယာက္၏ မိသားစုအတြက္ တစ္ေန႕တာ ရုန္းကန္မႈ

ကယာန္းမိခင္တစ္ေယာက္၏ တစ္ေန႕တာ လုပ္ငနးမ်ား

ကယာန္းလူမ်ိဳး၏ အိမ္တြင္းမႈ လႈပ္ငန္းမ်ာ

ေတာင္ေပၚက ကယာန္းမိသားစု

Kayan Woman

ေတာင္ကြဲေစတီတဲ့ အရမ္းခ်စ္တဲ့ခ်စ္သူမ်ား မသြားရဘူးေနာ္ ကြဲသြားတတ္တယ္ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးရွိတယ္ေနာ္

1 comments:

    ဂ်ဴဂ်ဴ
    ဓါတ္ပံုေတြက မျမင္ရဘူးျဖစ္ေနတယ္
    ျပန္တင္ေပးပါအံုး

     

Blogger Templates by Blog Forum