Feb < 14 >နီးနီးေ၀းေ၀းဘယ္ေလာက္ပဲေ၀း

ေမ်ာ္လင့္သြားမယ္ကိုယ့္အခ်စ္တိတ္ိတ္ေလး

ေဖေဖာ္၀ါရီ<၁၄> အမွတ္တရရက္ျမတ္

ဒီေန႕ဟာ

ကၽြန္ပ္တို႕၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အသက္ (၉၃)

ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕ ျဖစ္သလို ကမၻာတစ္၀မ္းလုံးရွိ

ကေလးသူငယ္မ်ားေန႕လည္းျဖစ္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္မို႕

ညီအစ္ကိုမ်ားအားလုံး

ဒီေန႕ဟာေန႕ထူးတစ္ေန႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

အားလုံးပါ၀င္ဆုေတာင္း ေပးၾကပါရန္……………… ေလးစားစြာျဖင့့္္

Shortcusts Excel

Microsoft Excel အသုံးျပဳသူမ်ား သိသင့္သိထိုက္သည့္ Keyboard Shortcusts မ်ား

ကြန္ပ်ဴတာစာရိုက္ရာတြင္ mouse ကိုင္သုံးတာနဲ႕ Keyboard ကိုင္သုံးတာနဲ႕ အခ်ိန္ကုန္မႈေတြ အရမ္းကြာဟမႈ ရွိပါတယ္ Keyboard ကိုင္သုံးတာအရမ္းပိုမိုျမန္ဆန္ေၾကာင္း ခ်ိန္ကုန္ျခင္းလည္းပိုသက္သာေၾကာင္းသိရွိလို႕ ျပန္တင္ေပး လိုက္ပါတယ္

Ctrl + ( (Selection area ထဲက Row ေတြကို hide လုပ္ေပးသည္)

Ctrl + ) ( Selection area ထဲက Colum ေတြကို hide လုပ္ေပးသည္)

Ctrl + Shift + ( (Selection area ထဲက hidden Row ကို unhide လုပ္ေပးသည္)

Ctrl + Shift + ) ( Selection area ထဲက hidden Column ကို unhide လုပ္ေပးသည္)

Ctrl + Shift + ! (Decimal place ႏွစ္လုံးေထာင္ဂဏန္းေတြမွာ Separator ပါျပီး Negative Number ဆိုရင္ အႏႈတ္လက္ခဏာ ထည့္ေပတဲ့ Number Font ပုံစံနဲ႕ apply လုပ္ေပးသည္)

Ctrl + Shift +@ (hour – minute ၊ Am/Pm time font ပုံစံနဲ႕ Apply လုပ္ေပးပါသည္)

Ctrl + Shift +# (ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ Date font ပုံစံနဲ႕ apply လုပ္ေပပါသည္)

Ctrl + Shift + $ ( Decimal Place ႏွစ္လုံးပါတဲ့ Currency format နဲ႕ apply လုပ္ေပးပါတယ္)

Ctrl + Shift + % (Percentage format နဲ႕ Apply လုပ္ေပးပါသည္)

Ctrl + shift + ^ ( Decimal place ႏွစ္လုံးပါတဲ့ Exponential number format ပုံစံနဲ႕ Apply လုပ္ေပးပါသည္)

Ctrl + Shift + & (select Sell ေတြမွာ Outline Number ထည့္ေပးပါတယ္)

Ctrl + Shift + : (Current Time ေတြကို enter လုပ္ေပးပါသည္)

Ctrl + 1 ( Format Cell dialog box ကို open လုပ္ေပးပါသည္)

Ctrl + 2 (bold formatting ကို Apply/ remove လုပ္ေပးပါသည္)

Ctrl + 3 (Italic formatting ကို Apply/remove လုပ္ေပးပါသည္)

Ctrl +4 (Underline ကို Apply/ remove လုပ္ေပးပါသည္)

Ctrl + 5 (Strikethrough ကို Apply /remove လုပ္ေပးပါသည္)

Function Key အေနနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့

Ctrl + F1 (Excel Ribbon ကို display/ hide လုပ္ေပးပါသည္)

Alt + F1 (Current page ထဲက Data ကို chart ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးပါသည္)

Alt + Shift + F1 (New worksheet တစ္ခုကိုinsert လုပ္ေပးပါည္)

Shift + F3 (Insert function dialog box ကိုေပၚေပးပါသည္)

Ctrl + F4 (selected ျဖစ္သြားတဲ့ work book window ကို close ေပးပါတယ္)

F5 ( Go to Dialog box ကို display လုပ္ျပမွာပါ)

Ctrl +F9 ( Work Book Window ကို icon တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ minimize လုပ္ေပးပါတယ္)

Ctrl + F10 (icon အေနနဲ႕ minimize ျဖစ္သြားေသာ Select workbook ကို maximize ျပန္လုပ္ပးသည္)

F11 ( Select Data rang တစ္ခုကို chart အျဖစ္ေျပာင္းေပသည္)

Shift + F11 ( New workbook တစ္ခုကို Insert လုပ္ေပးပါတယ္)

Alt + F11 ( Microsoft Visual Editor ကိ ု open လုပ္ေပးပါတယ္)

အမွတ္တရ


ဉာဏ္ေမာင္။ ။ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၂၀၀၈

၄င္းရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လည္ပင္း႐ွည္ပေဒါင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႐ံုသြင္းျပသဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေလးအတြက္…….

ညာဏ္ေမာင္ ရိုးမ၃တြင္ေေဖာ္ျပေသာ ကယာန္းပေဒါင္လူမ်ိဳး၏ ျမန္မာျပည္တြင္ အဆင္းရဲဆုံးစာရင္း၀င္အျဖစ္ “လူသားတိရစာၦန္႐ံုတစ္ခုအေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္အျခားျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ရုံတင္ျပသသည္အထိ ေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ အတိုင္းမသိ(စိတ္မေကာင္း)၀မ္းနည္းခဲ့ရပါတယ္ ညဏ္ေမာင္ေရ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကယားျပည္နယ္က ကယာန္းပေခါင္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္ပါ အရွိတိုင္းအခုလိုမွန္ကန္စြာေဖာ္ျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရိုးရာစာတမ္း တစ္ခုျဖစ္ေနလို႕လည္း ျပန္လည္တင္ထားခဲ့ပါတယ္။


ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္႐ွိလာေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္ လည္ပင္း႐ွည္ ပေဒါင္လူမ်ဳိးမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဝင္ေငြအျဖစ္ ႐ုံသြင္းျပသလွ်က္ရွိသည္။

ထိုပေဒါင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ပင္ ထိန္းသိမ္းထား ၿပီး ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ဝင္ေငြရ႐ွိေနသည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပသေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ပေဒါင္မ်ဳိးႏြယ္စု အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာအရ ယင္းတုိ႔၏ လည္ပင္းတြင္ သတၱဳကြင္း မ်ား အဆင့္ဆင့္ စြပ္ထား ေသာေၾကာင့္ လည္ပင္းအရွည္ႀကီးျဖစ္ေနသျဖင့္ သာမန္လူမ်ား ထက္ ထူးျခားေနကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္ မ်ားက အထူးစိတ္၀င္စားလွ်က္႐ွိသည္။

ကယန္း(ပေဒါင္လည္ပင္းရွည္)လူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ ကယားျပည္နယ္မွျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ထူးျခားသည့္ ဓေလ့႐ိုးရာမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအား ႐ိုးရာပစၥည္းမ်ားေရာင္းျခင္း၊ ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳေနရၿပီး ဘန္ေကာက္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ “လူသားတိရစာၦန္႐ံု”က့ဲသို႔ ျပသျခင္းခံေနရသည္။

လြန္ခ့ဲေသာ (၂) ႏွစ္က ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးက ေျပာဆိုရာတြင္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ကယန္းမ်ဳိးႏြယ္စု(ပေဒါင္) လူ ၂၀ ဦးကို ဖင္လန္ႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ထြက္ခြာမည့္ အစီအစဥ္ကို တားျမစ္ထားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခုတံုးလုပ္ ၀င္ေငြ႐ွာေနျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ကာ လာမည့္္ဇူလိုင္ လတြင္ အာစီယႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥကၠဌသစ္ျဖစ္လာမည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)က တိုက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားေက်းရြာဟု ဆုိကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တဖက္ကမ္းရွိ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဝင္ေငြရရွိရန္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

အခ်ိန္ဆိုတဲ့ရြက္ေလွ


ေမွာ္၀င္အခ်ိန္

အခ်ိန္ဆိုတာလူကိုမေစာင့္

လူသာလွ်င္အခ်ိန္ကိုေစာင့္ေလရ႕ဲ

တစ္ရက္ျပီးတစ္ရက္

တစ္လျပီးတစ္လ

တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္

ေအာ္ ေလွ်ာက္လွမ္းေလၾက လူသားမ်ားေရ

၂၀၀၈ ကမ္းေျခသို႕ဆိုဒ္ကပ္ေလၿပီ

အသင္ဘာေမ်ာ္ေတြးသနည္း

အသင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ပန္းခင္းကအဘယ္နည္း

အသက္သာၾကီး မေရရာတာကအကၽြန္ပ္

ကၽြန္ပ္ေရးခဲ့ဖူးေလရဲ႕

ပန္းတိုင္ဆိုတာ လူသားမ်ားတြက္

စာတန္နတ္ရဲ႕

စမ္းသပ္ကြင္းေလးတစ္ခုမို႕

ကို္ယ့္ပန္းတိုင္ကို ဆုံးရႈံးမခံခဲ့ေလၾကရဲ႕

သို႕ေပမဲ့လည္း

အေမွာင္ထုရဲ႕ လြမ္းမိုးမႈေအာက္

ေရာင္နီသန္းတဲ့ ေန႕သစ္ေလးကို

အဘယ္သို႕ရွာေဖြရပါဘိ

ဘ၀မွာ လိုအင္ဆႏၵျပည့္စုံဖို႕

ဘုရားမွာဆုေတာင္း ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္ရုံနဲ႕

မလုံေလာက္မွန္းသိေပမဲ့

အေငြ႕သက္သက္က်န္ေလေနတဲ့

အဆိပ္ခြက္ထဲမႏွစ္တစ္ႏွစ္

အာရုံေလးကမကြဲတကြဲ

အျမင္ေလးက အလြမ္းပင္လယ္ကမ္းပါေလးလိုပဲ

အေတြးေခါင္ေခါင္ အရည္ပါးပါး

ေျဖသာမႈေလး ေၾကလြင့္တဲ့ညမ်ားစြာ

အားတင္းစမ္းပါ ငါ့ေကာင္းကင္ေရ

မနက္အာရုံဦးသည္ႏွင့္

ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႕ အသင္ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ

အလင္းနဲ႕အေမွာင္ဆိုတာ

ကမၻာဦးကတည္းက ဒြန္တြဲျပီးရွိေနျပီးသားပါကြာ

up,Up , up and away

I've heard of wiggly roads before but this one take the cake

Breautiful way

And even more fun at night

Drivig over then under the water

Another way to elevate travelers

The couple more of the same bridge

And is This guy meet another but going the other way


Thank all ......... :P


Blogger Templates by Blog Forum