အမွတ္တရ


ဉာဏ္ေမာင္။ ။ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၂၀၀၈

၄င္းရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လည္ပင္း႐ွည္ပေဒါင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႐ံုသြင္းျပသဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေလးအတြက္…….

ညာဏ္ေမာင္ ရိုးမ၃တြင္ေေဖာ္ျပေသာ ကယာန္းပေဒါင္လူမ်ိဳး၏ ျမန္မာျပည္တြင္ အဆင္းရဲဆုံးစာရင္း၀င္အျဖစ္ “လူသားတိရစာၦန္႐ံုတစ္ခုအေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္အျခားျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ရုံတင္ျပသသည္အထိ ေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ အတိုင္းမသိ(စိတ္မေကာင္း)၀မ္းနည္းခဲ့ရပါတယ္ ညဏ္ေမာင္ေရ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကယားျပည္နယ္က ကယာန္းပေခါင္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္ပါ အရွိတိုင္းအခုလိုမွန္ကန္စြာေဖာ္ျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရိုးရာစာတမ္း တစ္ခုျဖစ္ေနလို႕လည္း ျပန္လည္တင္ထားခဲ့ပါတယ္။


ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္႐ွိလာေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္ လည္ပင္း႐ွည္ ပေဒါင္လူမ်ဳိးမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဝင္ေငြအျဖစ္ ႐ုံသြင္းျပသလွ်က္ရွိသည္။

ထိုပေဒါင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ပင္ ထိန္းသိမ္းထား ၿပီး ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ဝင္ေငြရ႐ွိေနသည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပသေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ပေဒါင္မ်ဳိးႏြယ္စု အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာအရ ယင္းတုိ႔၏ လည္ပင္းတြင္ သတၱဳကြင္း မ်ား အဆင့္ဆင့္ စြပ္ထား ေသာေၾကာင့္ လည္ပင္းအရွည္ႀကီးျဖစ္ေနသျဖင့္ သာမန္လူမ်ား ထက္ ထူးျခားေနကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္ မ်ားက အထူးစိတ္၀င္စားလွ်က္႐ွိသည္။

ကယန္း(ပေဒါင္လည္ပင္းရွည္)လူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ ကယားျပည္နယ္မွျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ထူးျခားသည့္ ဓေလ့႐ိုးရာမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအား ႐ိုးရာပစၥည္းမ်ားေရာင္းျခင္း၊ ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳေနရၿပီး ဘန္ေကာက္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ “လူသားတိရစာၦန္႐ံု”က့ဲသို႔ ျပသျခင္းခံေနရသည္။

လြန္ခ့ဲေသာ (၂) ႏွစ္က ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးက ေျပာဆိုရာတြင္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ကယန္းမ်ဳိးႏြယ္စု(ပေဒါင္) လူ ၂၀ ဦးကို ဖင္လန္ႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ထြက္ခြာမည့္ အစီအစဥ္ကို တားျမစ္ထားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခုတံုးလုပ္ ၀င္ေငြ႐ွာေနျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ကာ လာမည့္္ဇူလိုင္ လတြင္ အာစီယႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥကၠဌသစ္ျဖစ္လာမည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)က တိုက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားေက်းရြာဟု ဆုိကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တဖက္ကမ္းရွိ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဝင္ေငြရရွိရန္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum