ေပ်ာ္စရာဒီဇင္ဘာ

myspace codes
Myspace Codes: MyNiceSpace.com


myspace codes
Myspace Codes: MyNiceSpace.com

သူငယ္ခ်င္းေရာင္းရင္မ်ားတို႕ေရ

ကၽြန္ပ္တို႕ျပဳခဲ့မိေသာအျပစ္မ်ားအတြက္

ကယ္တင္ဖို႕ သူငယ္ေတာ္ဖြားျမင္ေတာ္မူေလျပီ

ကၽြန္ပ္တို႕အတြက္

ၾကီးမားစြာ ေမ်ာ္လင့္္ခ််က္ေပးေနတဲ့

ဒီဇင္ဘာေဆာင္းညၾကီးထဲမွာ

သင္တို႕အားလုံးလည္း

ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးေတာ္နဲ႕အတူ

ခရစ္စမတ္မွာ ေပ်ာ္ရြင္ၾကပါေစကြယ္…………

ဂ်ဴလီယာ


0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum