ေကာင္းကင္ေပၚက ဂ်ဴလီယာ

လာပါၿပီ...
ဒီေန႔ကစၿပီး ဂ်ဴလီယာရဲ့မိုးေကာင္းကင္ကိုဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ..
ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ေႏြးေစ...
တိမ္လႊာေတြေဖြးေစ...
ငွက္ကေလးမ်ားပ်ံသန္း...
ကမၻာတစ္၀ွမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေစ..
ဂ်ဴဂ်ဴေရ... ေကာင္းကင္သစ္ႀကီးထဲသြားစို႔

Blogger Templates by Blog Forum